தொடர்பு

தொடர்புகளுக்கு
முகவரி:
கொழும்பு பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு - 12
51000
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 434 902
தொலைநகலி:
+94 27 22 222 38

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top